บริษัท Giz Office Bankok จัดอบรมร่วมกันในหัวข้อคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร

By admin on 20 Mar 2015


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์สาทร ในหัวข้อ ''คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร'' Cresitive Thinkingโดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้ อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด และวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 17 ปี ในการอบรมสัมมนาดังกล่าวของบริษัท GIZ Office Bangkok ในการสัมมนาดังกล่าวทางบริษัทต้องการให้พนักงานได้นำสิ่งที่มาอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาใช้ในการทำงาน

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”