บริษัทแอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคกิ้ง จำกัด และ บริษัท เอวีแอลดีไซน์ จำกัด จัดอบรมร่วมกันในหัวข้อคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร

By admin on 20 Mar 2015

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557 ณ บริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ ''คิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร'' Cresitive Thinking
โดยมีวิทยากรคือ อ.รัศมี ธันยธร ผู้ อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด และวิทยากรที่ได้รับสิทธิอย่างเป็นทางการจาก ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ปรมาจารย์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้สอนหลักสูตรดังกล่าวในเมืองไทยมานานกว่า 17 ปี ในการอบรมสัมมนาดังกล่าวของบริษัท แอ็ดว้านซ์ เทคโนโลยี คอนแทรคติ้ง จำกัด และ บริษัท เอวีแอลดีไซน์ จำกัด
ในการสัมมนาดังกล่าวทางบริษัทต้องการให้พนักงานได้นำสิ่งที่มาอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวันและนำมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

News   Categories


“คิดได้ คิดเร็ว คิดกับศูนย์ความคิดสร้างสรรค์”